MZK
Strona główna | Nasze usługi | Przetargi | Ogłoszenia | Rozkład jazdy KM | Kontakt | Galeria
Harmonogram Wywozu Odpadów | RODO
Aktualne Zakończone Unieważnione

Informacje o przetargach:

Aktualne przetargi:


Ogłoszenie nr 561463-N-2020 z dnia 2020-07-13r.

Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu przerzucarki kompostu.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przerzucarka - do pobrania


Informacja z otwarcia ofert - do pobrania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540138199 z dn. 28-07-2020 r. - do pobrania

Załacznik nr 1 Formularz ofertowy zmiana 28-07-2020 - do pobrania

Odpowiedź na zapytanie 4 - do pobrania


Sprostowanie omyłki pisarskiej - do pobrania

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia nr 540132965-N-2020 z dnia 21-07-2020r. - do pobrania

Odpowiedź na zapytanie 3 w tym zmiana SIWZ sig - do pobrania

SIWZ przerzucarka po zmianie 21-07-2020r. sig - do pobrania

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy po zmianie - do pobrania


Odpowiedź na kolejne zapytanie - do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia nr 540128453-N-2020 - do pobrania

Odpowiedz na zapytanie w tym zmiana SIWZ - do pobrania

Ogłoszenie nr 561463-N-2020 - do pobrania

SWIZ - do pobrania

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy - do pobrania

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania - do pobrania

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczace spełniania warunków udziału w postępowaniu - do pobrania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy - do pobrania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - do pobrania

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw - do pobrania

Załącznik nr 7 - Bilans 2019 - do pobrania

Załącznik nr 8 - Rachunek zysków i strat 2019 - do pobrania

Załącznik nr 9 - Sprawozdanie F-01 - 2_2020 - do pobrania

Załącznik nr 10 - Formy finansowania majątku - do pobrania
Dziś jest:

Toplista - strony WWW o Czarnkowie

Copyright © stawujak® 2006-2013