MZK
Strona główna | Nasze usługi | Przetargi | Ogłoszenia | Rozkład jazdy KM | Kontakt | Galeria
Harmonogram Wywozu Odpadów | RODO


Informujemy, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną z dniem 26.10.2020 r. PSZOK przy ul. Browarnej 6 będzie nieczynny do odwołania.


Remont Łazienek:
Zapytanie Ofertowe dla zamówienia publicznego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zamawiający: Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o.

Sprawdź tutaj.


Szanowni Klienci
ze względu na nadzwyczajną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie naszej spółki przy ul. Browarnej 6. Jeżeli sprawa wymaga osobistego stawiennictwa - prosimy o wcześniejsze uzgodnienie wizyty telefonicznie.
Prosimy o wizyty bez osób towarzyszących.

Sprawy prosimy załatwiać telefonicznie tel. 67/255-24-53 lub e-mailem: mzk46@wp.pl, mzk76@wp.pl

Z poważaniem
Waldemar Fertykowski - Prezes MZK spółka z oo.REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W ZOFIOWIE

Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. w Czarnkowie informuje, że zgodnie z decyzją administracyjną wydaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zamknięto składowisko odpadów komunalnych w Zofiowie gm. Czarnków i rozpoczęto jego rekultywację.

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, realizowana była w dwóch etapach:

1. Rekultywacja techniczna, w ramach której wykonano:
- przemieszczenie i uporządkowanie zdeponowanych odpadów, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni,
- wykonanie warstwy ochronnej i przygotowanie powierzchni do ułożenia sztucznej izolacji o miąższości 0,1m przy zastosowaniu piasku,
- ułożenie sztucznej izolacji z bentomaty,
- wykonanie warstwy wodnonośnej o miąższości 0,15 m, przy zastosowaniu materiału żwirowego,
- wykonanie warstwy rekultywacyjnej biologicznej o grubości do 0,4 m przy zastosowaniu ziemi urodzajnej i wysiew traw.

Rekultywacja biologiczna polegała na nasadzeniu krzewów (wierzba wiciowa, śnieguliczka, karagana syberyjska, dereń świdwa, śliwa tarnina) w ilości około 1 tysiąca sztuk.

Rekultywowana powierzchnia - 16200 m2

Przedsięwzięcie pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Zofiowie gm. Czarnków" dofinansowane zostało w kwocie 364 227,64 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki/dotacji w 2017 roku.

Status Projektu: Zakończono

Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. w Czarnkowie posiada wolne pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni ok. 300 m2. Adres - Czarnków, ul. Browarna 6.

Zainteresowanych wynajęciem zapraszamy w dni robocze od 8:00-14:00.

Informacja telefoniczna pod nr 67/255-20-81 lub 606830590

MZK

MZK

Wychodząc naprzeciw nowej "ustawy śmieciowej" oferujemy do sprzedaży kompostowniki:
800 litrów - w cenie 180,- zł
380 litrów - w cenie 90,- zł


MZK MZK

Informacja
Informujemy, że firma MZK Czarnków poszerzyła swoją ofertę o autobus na 27 miejsc - Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

MZK


MZK sp. z o.o. w Czarnkowie to firma z wieloletnią tradycją. W tej formie prawnej działa od 1994 r. Powstała w wyniku przekształceń na bazie wcześniejszego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Głównym przedmiotem działania spółki jest działalność w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście, wywozu i segregacji odpadów, usługi transportowe, utrzymanie cmentarza komunalnego, składowiska odpadów i kompostowni. Ponadto prowadzimy sprzedaż gazu butlowego, pojemników do gromadzenia odpadów oraz wykonujemy usługi pogrzebowe. Naszą dewizę "tanio szybko i solidnie" realizujemy poprzez dobrze przygotowaną kadrę (w chwili obecnej zatrudniamy 33 pracowników) oraz dobre wyposażenie w niezbędny sprzęt.

Tutaj parcujemy:

MZK


Miejski Zakład Komunalny spółka z o.o. ul. Browarna 6, 64-700 Czarnków
spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII
Wydział Gospodarczy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
pod nr KRS 0000125283
regon 570150755, NIP 763-10-00-036
kapitał zakładowy spółki wynosi 1.381.500,- zł
jedynym udziałowcem spółki jest gmina miejska Czarnków.Dziś jest:

Toplista - strony WWW o Czarnkowie

Copyright © stawujak® 2006-2013